1200ST
Генератор с парна турбина
Генератор с парна турбина
Мощност - 1200 kW
ПАРНА ТУРБИНА
Вход на пара
мин 0.05 - макс 50 Бара
Температура на парата
180 ℃ - макс 350 ℃