POWER TAKE OUT POWER TAKE OUT

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ ГЕНЕРАТОР С ПОСТОЯННИ МАГНИТИ

Основното има предимство е че работят при голям диапазаон от обороти като отдават 100% от мощността си.Скоростта на въртене от 10 до 1200 оборота в минута, мощност от 5 кВт до 5 MW. Малък размер и ниска цена.

НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ЧРЕЗ ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ

Генераторите с постоянни магнити имат по-висока ефективност при производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници. Имат висока мощност при по-ниски скорости на вятъра и водата което ги прави много по ефективни от конвенционалните асинхронни генератори.

ГЕНЕРАТОРИ С ПОСТОЯННИ МАГНИТИ ЗА ВОДНОЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ

Генераторите с постоянни магнити се използват в широка гама от водноелектрическите приложения. От напорни тръбопроводи до приливни вълни.Произвеждат се във вариант с вертикална или хоризонтална ос.

Могат да бъдат монтирани на всички видове водни турбини.

ЗАХРАНВАНЕ НА ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ

Нашите генератори имат прецизна конструкция и нисък въртящ момент,което намалява разхода на гориво. Машината работи като генератор и конвертор който поддържа стабилно захранване на мрежа.

ПОДКРЕПЕТЕ НАШАТА МИСИЯ

Екипът на ХИДРОСИСТ силно вярва в бъдещето на енергия от възобновяеми енергийни източници като основен принос за удовлетворяването на нарастващите енергийни нужди. Единственият начин да успеем е да се гарантират ниски разходи за производството и високо качество на електроенергията.